Disclaimer

Toepassing

Door deze website te raadplegen en op eender welke manier ermee te interageren, verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en verbint u zich ertoe deze na te leven.

Contactgegevens

Bussels bvba
Houtmolenstraat 129
3900 PELT, Limburg
België

(t) 0032 479- 64 54 18

ondernemingsnummer: BE0826.127.323 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, de informatie en de interactieve toepassingen die erop worden aangeboden, de foto's, de applicaties, de merken en de logo's zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Bussels bvba, haar aangestelden of toeleveranciers. De bezoeker van deze website moet deze intellectuele eigendomsrechten ten allen tijde respecteren en hij/zij zal zich onthouden van elke inbreuk hierop.

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bussels mag geen enkele link gelegd worden vanaf enig andere website naar Bussels bvba.

Intellectuele eigendommen van anderen

Wij gebruiken YouTube, Gravatar, Flickr als bronnen voor inhoud. Gezien de overeenkomsten van al deze diensten bepalen dat hun inhoud geen intellectuele eigendommen mag schenden, gaan wij er vanuit dat dit ook het geval is. Indein wij, onbewust, uw intellectuele eigendommen schenden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen, zodat het zo snel mogelijk verwijderd kan worden of evnetueel voorzien van een juiste bronvermelding.

Aansprakelijkheid

Bussels bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:

  • het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen.
  • de onrechtmatige toegang van een derde tot de website of uw persoonlijke gegevens. Wij doen er alles aan om uw gegevens te beschermen, maar het ingeven van uw gegevens gebeurt steeds op eigen risico.
  • onjuiste informatie op deze website. Wij streven er uiteraard naar u zo correct mogelijk te informeren. U kan steeds contact opnemen in het geval u onjuiste informatie tegenkomt, zodat wij deze zo snel mogelijk kunnen aanpassen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Limburg.

Toegankelijkheid

Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. De organisatie waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website.

Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.

 

Phone Icon
+32 (0)11 446 774
(elke werkdag 9-12u)
+32 (0)479 64 54 18