Privacy policy

Uw tevredenheid staat voor ons centraal. Om offertes te kunnen berekenen en afleveren, en om onze naservice te kunnen garanderen, verzamelen wij uw persoonsgegevens. Daarbij staat het respect voor uw privacy centraal. Wij willen u duidelijk informeren over de gegevens die wij verzamelen en de manier waarop wij uw data verwerken.

Wie zijn wij?

Bussels bvba
Houtmolenstraat 129
3900 Pelt
BE08 26127 323
info@busselsbvba.be

Wat houdt de verwerking van persoonsgegevens in?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online identificatiegegevens of elk ander gegeven dat verband houdt met een natuurlijke persoon.

De verwerking van persoonsgegevens omvat elke bewerking van deze gegevens, zoals het verzamelen, registreren, raadplegen of bewaren ervan.

Welke peroonsgegevens worden verwerkt?

Het kan gaan om:

 • identificatiegegevens, zoals uw naam en voornaam
 • contactgegevens, zoals uw adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • gegevens die verband houden met uw offerte-aanvraag, zoals oppervlakte, energieverbruik, isolatiegraad woning, ...
 • publieke gegevens
 • gegevens in verband met uw surfgedrag op onze website zoals het aanvragen van een onderhoud, een service of een offerte en het invullen van het contactformulier

Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw gegevens als:

 • u klant wordt
 • u contact met ons opneemt
 • uw gegevens aan ons worden meegedeeld door een leverancier/groothandel
 • u gebruikmaakt van één van onze producten
 • u onze website bezoekt via de cookies
 • u gegevens meedeelt via onze website

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Het uitwerken van studies, modellen en statistieken
 • het berekenen van offertes of facturen
 • het uitvoeren van onderhouden en het opvolgen van door ons geplaatste of onderhouden installaties.

We zien erop toe dat enkel de noodzakelijke gegevens verwerkt worden.

Op welke rechtsgrond steunt de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel in één van volgende gevallen:

 • wanneer u ons hiervoor uw toestemming gaf. Deze toestemming kunt u ten allen tijde intrekken. Deze intrekking geldt uitsluitend voor de periode na de intrekking en tast dus niet de rechtmatigheid aan van de verwerking die plaatsvond tot het ogenblik van de intrekking;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of om op uw verzoek precontractuele maatregelen te nemen;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;


Met wie delen wij uw data?

Als u prospect of reeds klant bent, slaan wij uw contactgegevens op. Die gegevens zijn nodig om de samenwerking vlot te laten verlopen.
Wij delen uw gegevens enkel met derden, indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden. Zo kan het dat wij uw gegevens delen met leveranciers, keuringsinstanties, onderaannemers of architecten.  Wij garanderen dat ook deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen hebben ter bescherming van uw persoonsgegevens.  

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Welke rechten heeft u?

 1. Recht op inzage en rechtzetting
  U heeft het recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden. Indien bepaalde gegevens volgens u niet correct, onvolledig of niet toepasbaar zijn kan u ons vragen deze recht te zetten of aan te vullen. Dit kan u doen door een e-mail te sturen naar info@busselsbvba.be
   
 2. Recht om te worden vergeten
  U kan altijd vragen om uw persoonsgegevens te laten wissen. Let wel op dat gegevens niet gewist kunnen worden indien er bijvoorbeeld een wettelijke grond is die ons verplicht deze gegevens bij te houden. (vb. keuringsverslag na onderhoud)
   
 3. Recht om klacht in te dienen
  Indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de regelgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan u klacht indienen bij de Privacycommissie. Dit kan per e-mail naar commission@privacycommission.be
   
 4. Recht om toestemming in te trekken
  U heeft steeds het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens die over u verzameld werden.
   
 5. Recht op verzet voor direct marketing
  U kan op elk moment aangeven dat u niet wenst dat we uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden.
  U ontvangt dan geen commerciële voorstellen meer.

Wijzigbaarheid

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring te veranderen, indien nodig. Wij raden dan ook aan deze pagina regelmatig te bekijken.
Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 01/03/2019.

Cookies

Als u deze website bezoekt kan u kiezen om al dan niet cookies te aanvaarden. Cookies zijn essentieel voor de goede werking van onze website. Ze onthouden uw voorkeuren, verzamelen statistische gegevens en laten toe de inhoud van onze website aan te passen aan uw behoeften.

Lees meer over de cookies die wij gebruiken in onze cookie policy.

 

 

 

Phone Icon
+32 (0)11 446 774
(elke werkdag 9-12u)
+32 (0)479 64 54 18